Phòng Hành chính quản trị

Thứ ba - 01/08/2023 16:28

Phòng Hành chính quản trị

  1. NHÂN SỰ
  • Nhân sự: 16 (Thạc sĩ: 01; Cử nhân: 09; Trung cấp: 06)
  •  Phó Trưởng phòng – Phụ trách: Thạc sĩ – Kỹ sư Ngô Hữu Nghĩa.
  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
  1. Chức năng
Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Hành chính quản trị trong bệnh viện.
      2. Nhiệm vụ
            - Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
            - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
            - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
            - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
            - Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông tin, phần mềm quản lý của các khoa, phòng trong bệnh viện.
            - Quản lý nhà cửa, kho, vật tư thiết bị và tài sản khác của bệnh viện.
            - Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
            - Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
            - Đảm bảo cung ứng điện và cung cấp đầy đủ nước sạch.
            - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
            - Đảm bảo công tác an toàn về an ninh trật tự. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
            - Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý, báo cáo Giám đốc bệnh viện.
            - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
            - Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
            - Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.
            - Giải quyết công tác đột xuất khác khi Giám đốc bệnh viện yêu cầu.
            - Phối hợp với các phòng chức năng và khoa phòng có liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Tác giả bài viết: Phòng HCQT

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


 
 

 
stay tuned 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây